menyu
Новости

Илмий семинар таркиби

ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01-рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги  илмий семинар
ТАРКИБИ

Фамилияси, исми, отасининг исми

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони,

Ихтисослик шифри ва номи

 1.  

Хидиров

Ирисали

(раис)

 

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.04.07 - Конденсирланган ҳолат физикаси

 1.  

Нуритдинов

Салохутдин Насритдинович

(Раис ўринбосари)

 

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.03.01 - Астрономия

 1.  

Игамов

Сайрамбай Бадамбаевич

(илмий котиб)

 

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

 1.  

Артемов

Сергей Викторович

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

  01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

 

 1.  

Олимов

Косим

Физика - Қуёш” ИИЧБ ФТИ, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

 

 1.  

Турсунов

 Эргаш Махкамович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, ката илмий ходим

01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

 

 1.  

Ярмухамедов

Рахим

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника

 

 1.  

Джуманов

Сафарали Джуманович

Ядро физикаси институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.07 - Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Маҳкамов

Шермахмат

Ядро физикаси институти, директор муовини, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.04.07 - Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Нуритдинов

Иззатилло

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.04.07 - Конденсирланган ҳолат физикаси

 1.  

Ахмедов

Бобомурот Жураевич

Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.03.01 - Астрономия

 

 1.  

Ильясов

Сабит Пулатович

Астрономия институти, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори

 

01.03.01 - Астрономия

 

 1.  

Миртаджиева

Карамат Тахировна

 

Астрономия институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.03.01 - Астрономия

 1.  

Оксенгендлер

Борис Леонидович

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий тадқиқот маркази, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.04.06 - Полимерлар физикаси

 

 1.  

Холмуминов

Абдулфатто Ахатович

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий тадқиқот маркази, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

 

01.04.06 - Полимерлар физикаси

 

 

01.03.01 –Астрономия ихтисослиги бўйича қўшимча аъзолар

 1.  

Абдужаббаров

Ахмаджон Адилжанович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.03.01–Астрономия

 

 1.  

Ахунов

Талат Ахматович

Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.03.01–Астрономия

 

 1.  

Бурханов

 Отабек Анваржонович

Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.03.01–Астрономия

 

 1.  

Ибрагимов

Игорь Абдурахманович

 

Астрономия институти, илмий котиб, физика-математика фанлари номзоди

01.03.01–Астрономия

 

 1.  

Тиллаев

Юсуфжон Абдумажидович

Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.03.01–Астрономия

 

01.04.06Полимерлар физикаси ихтисослиги бўйича қўшимча аъзолар

 1.  

Абдурахмонов

Умарбек

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.04.06Полимерлар физикаси

 

 1.  

Ашуров

Нигмат Рустамович

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий тадқиқот маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор

 

01.04.06Полимерлар физикаси

 

 1.  

Мамадалимов

Абдугафур Тешабаевич

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик

 

01.04.06Полимерлар физикаси

 

 1.  

Рашидова

Сайёра Шарафовна

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий тадқиқот маркази, директор, кимё фанлари доктори, профессор, академик

 

01.04.06Полимерлар физикаси

 

 1.  

Саидов

Абдулла Абдуназарович

Турин Политехника университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

  01.04.06Полимерлар физикаси

 

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича қўшимча аъзолар

 1.  

Амонов

Мухтор Зиядуллаевич

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Ибрагимова

Эльвира Меметовна

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

 

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Исломов

Аҳатқул Ҳайитович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Каланов

Маҳмуджон Умарович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Ташметов

Маннаб Юсупович

Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 1.  

Хайдаров

Ренат Рашидович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

01.04.07–Конденсирланган ҳолат физикаси

 

 

01.04.08– Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари)  ихтисослиги бўйича қўшимча аъзолар

 1.  

Каноков

Закиржон

Ўзбекистон Миллий университети физика факультети доценти, физика-математика фанлари номзоди

 

01.04.08

 

 1.  

Муминов

Ахтам Ибрагимович

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.04.08

 

 1.  

Мусаханов

Мирзаюсуф Мирзамахмудович

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, академик

 

01.04.08

 

 1.  

Мухаммедов

Суюн

Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор

 

01.04.08

 

 1.  

Нишонов 

Мухторали Мадаминович

Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

 

01.04.08

 

 1.  

Рахимов

Абдулла Маннабович

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги амалий физика илмий текшириш институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим

 

01.04.08

 

 1.  

Салихбаев

Умар Сагитович

Ядро физикаси институти, директор, физика-математика фанлари доктори, профессор

 

01.04.08

 

 1.  

Файзуллаев  

Беруний Аманулаевич

Ўзбекистон Миллий университети физика факультети доценти, физика-математика фанлари номзоди

 

01.04.08

 

 1.  

Хугаев

Авас Васильевич

Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди

 

01.04.08