menyu
Новости

2020 йил 4 августь соат 12:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш ОНЛАЙН мажлиси

Uzbek

2020 йил 4 августь соат 12:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг ОНЛАЙН мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Сохиба Тўрамирзаевна БОЙБОБОЕВАнинг
«МеF2-TRF3 (Ме - Са, Ва; TR- Yb, Ce) АСОСИДАГИ МОНОКРИСТАЛЛ ВА НАНОКЕРАМИКАЛАРДА РАДИАЦИЯ БИЛАН УЙҒОТИЛГАН ХОДИСАЛАР»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Нуритдинов Иззатилло,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Джуманов Сафарали,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Умирзаков Болтахужа Ерматович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Тошкент давлат техника университети, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети