menyu
Новости

2021 йил 29 июн соат 10:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2021 йил 29 июн соат 10:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Баходир Максуджанович КАЮМОВнинг
«КУЛОН ТЎСИҒИГА ЯҚИН БЎЛГАН ЭНЕРГИЯЛАРДА ОҒИР ИОНЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ТАЬСИР ДИНАМИКАСИ»
мавзусидаги 01.04.08 – “Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси. Тезлаштирувчи техника” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишининг ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)


Илмий раҳбар:
Насиров Авазбек Каримович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Артемов Сергей Викторович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Олимов Хусниддин Косимович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА “Физика-Қуёш” ИИЧБ Физика-техника институти, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети