menyu
Новости

2021 йил 14 октябр соат 12:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2021 йил 14 октябр соат 12:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Элдор Халмуратович Каримбаевнинг
«ЛЕГИРЛАНГАН КУПРАТЛИ ЮҚОРИ ҲАРОРАТЛИ ЎТА-ЎТКАЗГИЧЛАРДА ЭЛЕКТРОН ИССИҚЛИК СИҒИМИ АНОМАЛИЯЛАРИ»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Джуманов Сафарали,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Ашуров Мухсин Хуррамович,
физика-математика фанлари доктори, профессор, академик (“Фонон” ИИЧБ, Тошкент ш.)
Расулов Рустам Явкачович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Фарғона давлат университети, Фарғона ш.)
Етакчи ташкилот:Андижон давлат университети