menyu
Новости

Диссертация ишини илмий кенгашга дастлабки муҳокама ва ҳимоя учун қабул қилиш ҳамда якуний қарор қабул қилиш жараёни

Диссертация илмий кенгашга дастлабки муҳокама ва ҳимоя учун қабул қилиш ҳамда диссертация иши бўйича якуний қарор қабул қилиш жараёни

1.

Илмий даража талабгорининг Ф.И.Ш.

Абдурахманов Гулмурза

Илмий даража талабгорининг иш жойи, лавозими

Энергетика ва автоматика институти катта илмий ходими

Докторлик диссертацияси мавзуси

Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари

Ихтисослик шифри ва номи

01.04.07 - конденсатланган ҳолат физикаси

Иш бажарилган ташкилот

Энергетика ва автоматика институти

Докторлик диссертациясини илмий кенгашга дастлабки муҳокама учун қабул қилинган сана

10 ноябр 2014 йил

Докторлик диссертациясини илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга юборилган сана

10 ноябр 2014 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда муҳокама қилинган сана ва илмий семинар хулосаси

19 ноябр 2014 йил,  ижобий хулоса

 

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинардан кенгашга қайтарилган сана

19 ноябр 2014 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгашга ҳимоя учун қабул қилинган сана

20 ноябр 2014 йил

Тасдиқанган расмий оппонентлар (Ф.И.Ш., илмий даражаси ва илмий унвони) ва етакчи ташкилот.

ф.-м.ф.д., проф., акад. Р.А.Муминов, ф.-м.ф.д., проф. С.И.Власов, ф.-м.ф.д. Э.М.Ибрагимова

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети

 

ОАК веб-сайтида диссертация ҳимояси тўғрисида эълон берилган сана.

25 ноябр 2014 йил

Докторлик диссертацияси тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

28 ноябр 2014 йил,

http://www.inp.uz/uz/диссертациялар

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

28 ноябр 2014 йил, http://www.inp.uz/uz/node/1123

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини "ZiyoNET" ахборот-ресурс порталига жойлаштирилган сана ва манзили.

29 ноябр 2014 йил,

http:// library. ziyonet.uz/uz

Республика газетада берилган эълон санаси

“Маърифат”, 2014 йил 3 декабр, №97

Докторлик диссертациясини ҳимоя қилинган сана

29 декабр 2014 йил

Аттестация ишини ОАКга топширилган сана

16 январ 2015 йил

Аттестация иши бўйича ОАК Раёсати қарори

20 март 2015 йил, 214/1 -баённомаси

 

2.

Илмий даража талабгорининг Ф.И.Ш.

Турсунов Эргаш Махкамович

Илмий даража талабгорининг иш жойи, лавозими

Ядро физикаси институти катта илмий ходими

 

Докторлик диссертацияси мавзуси

Потенциал моделлар доирасида енгил ядролар ва уйғонган барионлар структураси

 

Ихтисослик шифри ва номи

01.04.08 –Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

 

Иш бажарилган ташкилот

Ядро физикаси институти

Докторлик диссертациясини илмий кенгашга дастлабки муҳокама учун қабул қилинган сана

10 ноябр  2014 йил

Докторлик диссертациясини илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга юборилган сана

10 ноябр  2014 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда муҳокама қилинган сана ва илмий семинар хулосаси

 19 ноябр 2014 йил, ижобий хулоса

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинардан кенгашга қайтарилган сана

21 ноябр 2014 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгашга ҳимоя учун қабул қилинган сана

29 декабр 2014 йил

Тасдиқанган расмий оппонентлар (Ф.И.Ш., илмий даражаси ва илмий унвони) ва етакчи ташкилот.

ф.-м.ф.д., проф., акад. М.М.Мусаханов, ф.-м.ф.д., проф. Л.Д.Блохинцев, ф.-м.ф.д. Усманов П.Н.

Етакчи ташкилот: Бирлашган ядро тадқиқотлари институти, Дубна,  Москва вилояти, Россия Федерацияси

ОАК веб-сайтида диссертация ҳимояси тўғрисида эълон берилган сана.

23 январ 2015 йил

Докторлик диссертацияси тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

6 феврал 2015 йил

http://www.inp.uz/sites/default/files/_Турсунов Э.М..pdf

 

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

6 феврал 2015 йил

http://www.inp.uz/uz/node/1136

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини "ZiyoNET" ахборот-ресурс порталига жойлаштирилган сана ва манзили.

11 феврал 2015 йил

http:// library. ziyonet.uz/uz/book/15117

Республика газетада берилган эълон санаси

“Маърифат”, 2015 йил 15 феврал, №17

Докторлик диссертациясини ҳимоя қилинган сана

10 март 2015 йил

Аттестация ишини ОАКга топширилган сана

31 март 2015 йил

Аттестация иши бўйича ОАК Раёсати қарори

30 июн 2015 йил, 217/1 - баённомаси

 

 

3.

Илмий даража талабгорининг Ф.И.Ш.

Бозоров Эркин Хожиевич

Илмий даража талабгорининг иш жойи, лавозими

Ядро физикаси институти катта илмий ходими

 

Докторлик диссертацияси мавзуси

3.25 А ГэВ/с импульсли кислород ядроларининг протонлар билан ўзаро таъсирларида парчаланиш жараёнлари ва 3–300 ГэВ энергияли π,р,α,C(С) - ва р(16О,20Ne) -тўқнашувларида протонлар ҳосил бўлиш механизмлари

Ихтисослик шифри ва номи

01.04.08 –Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

 

Иш бажарилган ташкилот

Ядро физикаси институти, “Физика-Қуёш” илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти

Докторлик диссертациясини илмий кенгашга дастлабки муҳокама учун қабул қилинган сана

16 феврал 2015 йил

Докторлик диссертациясини илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга юборилган сана

16 феврал 2015 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда муҳокама қилинган сана ва илмий семинар хулосаси

 5 март 2015 йил, ижобий хулоса

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинардан кенгашга қайтарилган сана

6 март 2015 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгашга ҳимоя учун қабул қилинган сана

10 март 2015 йил

Тасдиқанган расмий оппонентлар (Ф.И.Ш., илмий даражаси ва илмий унвони) ва етакчи ташкилот.

ф.-м.ф.д., проф., Р.Ледницки, ф.-м.ф.д., проф. Н.буртебаев, ф.-м.ф.д. Артемов С.В.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Амалий физика илмий текшириш институти

 

ОАК веб-сайтида диссертация ҳимояси тўғрисида эълон берилган сана.

30 март 2015 йил

Докторлик диссертацияси тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

4 май 2015 йил

http://www.inp.uz/sites/default/files/

Dissertatsiya_Bazarova%20E.X.pdf

 

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

4 май 2015 йил

http://www.inp.uz/uz/node/1147

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини "ZiyoNET" ахборот-ресурс порталига жойлаштирилган сана ва манзили.

7 май 2015 йил

http:// library. ziyonet.uz/uz/book/20294

Республика газетада берилган эълон санаси

“Маърифат”, 2015 йил 10 май, №37

Докторлик диссертациясини ҳимоя қилинган сана

10 июн 2015 йил

Аттестация ишини ОАКга топширилган сана

26 июн 2015 йил

Аттестация иши бўйича ОАК Раёсати қарори

18 ноябр 2015 йил, 218/1 - баённомаси

 

4.

Илмий даража талабгорининг Ф.И.Ш.

Миртаджиева Карамат Тахировна

Илмий даража талабгорининг иш жойи, лавозими

Астрономия институти етакчи илмий ходими

 

Докторлик диссертацияси мавзуси

Дисксимон галактикаларда асосий таркибий тузилмалар шаклланишининг ночизиқли назарияси

 

Ихтисослик шифри ва номи

01.03.01 - астрономия

Иш бажарилган ташкилот

Астрономия институти ва Ўзбекистон Миллий университети

Докторлик диссертациясини илмий кенгашга дастлабки муҳокама учун қабул қилинган сана

14 январ 2016 йил

Докторлик диссертациясини илмий кенгаш қошидаги илмий семинарга юборилган сана

14 январ 2016 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда муҳокама қилинган сана ва илмий семинар хулосаси

28 январ 2016 йил, ижобий хулоса

Докторлик диссертацияси илмий кенгаш қошидаги илмий семинардан кенгашга қайтарилган сана

9 феврал 2016 йил

Докторлик диссертацияси илмий кенгашга ҳимоя учун қабул қилинган сана

 

Тасдиқанган расмий оппонентлар (Ф.И.Ш., илмий даражаси ва илмий унвони) ва етакчи ташкилот.

 

ОАК веб-сайтида диссертация ҳимояси тўғрисида эълон берилган сана.

 

Докторлик диссертацияси тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

 

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини ИК веб-сайтига жойлаштирилган сана ва манзили

 

Докторлик диссертацияси автореферати тулиқ матнини "ZiyoNET" ахборот-ресурс порталига жойлаштирилган сана ва манзили.

 

Республика газетада берилган эълон санаси

 

Докторлик диссертациясини ҳимоя қилинган сана

 

Аттестация ишини ОАКга топширилган сана

 

Аттестация иши бўйича ОАК Раёсати қарори